Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти   

Статут 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Довідка з єдиного державного реєстру

Свідоцтво про атестацію

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад

Освітня програма

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Фінансування закладу освіти